fbpx

Visie en pedagogisch beleid

Babalou is een kleinschalige en persoonlijke opvang, waar we kinderen een veilige en vertrouwde basis in een huiselijke sfeer bieden. We bereiden onze kinderen graag voor op de toekomst door het meegeven van handvatten en kennis over sociale omgangsvormen, normen en waarden. In ons pedagogisch beleidsplan kunt u lezen hoe wij onze visie toepassen in de opvang.

In het pedagogisch beleidsplan wordt benoemd hoe wij verantwoorde kinderopvang aanbieden. Hierbij wordt rekening gehouden met de vier pedagogische basisdoelen:

  • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
  • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  • Kinderen de gelegenheid bieden om de normen en waarden zichzelf te maken
  • Het met respect omgaan met kinderen en het gevoel geven dat zij zich veilig en gehoord voelen


Binnen deze pedagogische basisdoelen zijn wij geïnspireerd door de visies van Rudolph Steiner, Emmi Pikler, Marianne Riksen-Walraven, Reggio Emilia en Maria Montessori. Hieronder lees je meer.

Maria Montessori

Maria Montessori gaat ervan uit dat kinderen een natuurlijke drang hebben om op onderzoek uit te gaan. Ze willen zelfstandig worden en zoveel mogelijk alles zelf doen: ‘Help mij het zelf te doen’ is de kern van haar visie. Een voorbeeld van hoe we dit bij Babalou doen; er staat zoveel mogelijk materiaal op ooghoogte van het kind, zodat het zelf een keuze kan maken en zonder de hulp van de pedagogisch medewerkers op ontdekking kan gaan.

Emmi Pikler

Een kind dat de kans krijgt zelfstandig en in zijn eigen tempo te leren en onderzoeken, leert volgens Emmi Pikler beter zitten, staan, spreken en denken dan een kind dat geforceerd of geholpen wordt in zijn ontwikkeling. Bij de dagelijkse verzorging – eten, wassen, verschonen en aankleden – passen we ons tempo aan, aan dat van de kinderen. We benutten deze een-op-een momenten door bijvoorbeeld lichaamsdelen van het kind aan te wijzen en te benoemen.

Marianne Riksen-Walraven

Marianne Riksen-Walraven heeft een waardevolle visie op de pedagogische basisdoelen en de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers. Ook benadrukt ze het belang van een veilige gehechtheid. Niet alleen met de ouders, maar zeker ook met pedagogisch medewerkers. Vaste gezichten en continuïteit op de groepen vinden we heel erg belangrijk: daar staan we als kleinschalige kinderopvang bij Babalou voor.

Rudolph Steiner

Rudolf Steiner vindt de zintuigelijke ontwikkeling van de kinderen heel erg belangrijk. Een kind moet eerst volop zintuigelijke ervaringen opdoen voordat je kunt overgaan op het ‘schoolse’ leren. De natuur speelt een grote rol in zijn denkwijze. Wij maken veel gebruik van ervaringsmateriaal uit de natuur. We vullen bijvoorbeeld een voeltafel met dennenappels of senso-motorische flesjes met herfstbladeren of zand.

Extra zorg nodig?

Babalou houdt van het onmogelijke mogelijk maken en door de expertise van een kinderverpleegkundige kan dit ook. Zo hebben wij de ervaring om naast de reguliere opvang, ook opvang aan te bieden aan kinderen die dat extraatje nodig hebben. Denk hierbij aan de ex-prematuur, hoge gevoeligheid, astma, diabetes, sondevoeding etc. Bij Babalou kunt u uw kind met een gerust hart brengen en wordt er met veel liefde gegeven wat uw kind nodig heeft. Wilt u hier meer informatie over, neem gerust contact op.

Inschrijven

Wil je jouw kind(eren) verzekeren van een plekje bij Kinderopvang Babalou? Schrijf dan direct en gemakkelijk online in en we kijken samen naar de mogelijkheden.