Voordelen

Veel gastouders vangen kinderen uit meerdere gezinnen op. Zo komt uw kind al vroeg met andere kinderen in contact. De groep is evenwichtig samengesteld en bestaat uit 6 kinderen. Op deze manier kan uw kind met andere spelen en aan zijn sociale vaardigheden werken, maar verdrinkt het niet in de drukte. Ter vergelijking op een kinderdagverblijf waar de groepsgrootte uit maximaal 16 kinderen bestaat.

Een ander voordeel is dat een gastouder altijd een vertrouwd gezicht is voor uw kind, waardoor je al heel snel emotionele veiligheid kan bieden.

Kosten
U bent niet verplicht om halve of hele dagen opvang af te nemen. Bij mij betaald u echt alleen de uren welke uw kind op de opvang is. Dit kan u een behoorlijke kostenbesparing opleveren.
U kunt meer informatie hierover vinden bij ‘openingstijden en tarieven’.

Een kind is meer op zijn gemak bij een gastouder
Uit onderzoek van het Universiteit van leiden blijkt dat kinderen in de gastouderopvang een hogere mate van welbevinden ervaren van kinderen in het kinderdagverblijf.

Dit betekent dat zij zich meer op hun gemak voelen en meer genieten van de activiteiten waar zij mee bezig zijn. Kinderen in de gastouderopvang voelen zich beter omdat de sensitiviteit van de gastouder hoger is, het geluidsniveau in de opvang lager is en de groepsgrootte kleiner is dan in het kinderdagverblijf.
U kunt hier het desbetreffende rapport lezen.

Minder vaak ziek bij een gastouder
Uit onderzoek van het RIVM en het Universiteit Medisch Centrum Utrecht blijkt dat uw kind bij een gastouder tot 70% minder ziek is dan op het kinderdagverblijf. Dit komt omdat kinderen bij een gastouder in kleinere groepen en door een vast gezicht worden opgevangen. Dit is fijner voor uw kind, maar ook voor u als ouder. Hetzelfde onderzoek toont ook aan dat het vaker ziek zijn als jong kind niet leidt tot een hogere weerstand op latere leeftijd.

kinderen_spelen
kind_puzzelen 1
kinderen_gras