Huisregels

Deze huisregels gelden in combinatie met de overeenkomsten van de opdracht tussen ouders/verzorgers, gastouder en het gastouderbureau, welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn. Indien er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd krijgt u hierover bericht.

Openingstijden
Babalou is van maandag tot en met vrijdag geopend van 07.00 t/m 18.00. Het is in overleg mogelijk om af te wijken van de openingstijden.
Op nationaal erkende feestdagen is er geen standaardopvang mogelijk. Wel is het bespreekbaar op verzoek van de vraagouder.
Voor het jaar 2018 is Babalou op vakantie in de volgende weken; 31, 32, 33 en 52.

Vaste opvang
Babalou maakt gebruik van vaste dagen en tijden. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Wij rekenen geen reserveringskosten. U kunt een plekje reserveren door middel van het tekenen van het contract.

Wat moet u meenemen naar de opvang?
– Doe uw kind gemakkelijke kleding aan, die ook vies mag worden i.v.m. knoeien, knutselen en buiten spelen.
– Reserve kleding, zowel boven- als onderkleding
– Luiers, billen crème en billendoekjes.
– Flesvoeding voorzien van naam en datum
– Fles/tuitbeker voorzien van naam
– Speen/knuffel
– In de zomer eventueel een hoedje/petje en zwemkleding
– Speciale voeding bij andere voorkeur, allergieën of dieetvoeding
– Slofjes/sokjes ( in verband met hygiëne dragen wij geen schoenen in huis)
– Schriftje zodat wij onze avonturen kunnen delen met jullie
– U mag speelgoed van thuis meegeven aan uw kind, dit is echter wel geheel op eigen risico

Halen en brengen
Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn, laat het dan even weten, dan is het in de meeste gevallen geen probleem. De tijden dat uw kind extra aanwezig is zal naar een kwartier worden afgerond.
Indien uw kind door iemand anders gehaald wordt, dient u dit van te voren door te geven. Indien het niet van te voren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.

Vakantie en vrije dagen
Indien de vraagouder tegelijk met de gastouder op vakantie gaat worden de opvangkosten niet doorberekend. Indien de vakantie of de vrije dag van de vraagouder afwijkt van de gastouder worden de opvangkosten wel doorberekend.

Extra dagen of dagen wisselen
Incidentele wijzigingen in dagen of dagdelen worden toegelaten indien de bezetting dit toelaat. U dient deze wel tijdig door te geven.
Structurele wijzigingen zullen 2 maanden van te voren moeten worden doorgegeven zodat er gekeken kan worden of deze wijzing kan plaats vinden.

Gastkind is ziek of wordt ziek op de opvang
Als een kind koorts heeft hoger dan 38.5 graden, wordt er contact met u opgenomen en overlegd over de opvang. Als de groepsbezetting het toelaat en uw kind zich goed genoeg voelt, is het mogelijk om de opvang door te laten lopen. Als uw kind zich duidelijk niet goed voelt en niet meer mee kan met het ritme of als er sprake is van besmettingsgevaar, zal uw kind wel opgehaald moeten worden. Betaling loopt deze dag gewoon door.

Hygiëne en veiligheid
– Uit hygiënisch oogpunt blijven schoenen bij ons zo veel mogelijk op de gang staan. Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden en er naar behoefte gerold en gekropen kan worden.
– Het huis wordt dagelijks schoongemaakt. Na ieder toiletbezoek wordt deze grondig gereinigd. Dit geldt ook voor de toiletverkleiner en het potje.
– Na het verschonen en voor het bereiden van maaltijden worden de handen gewassen dan wel gedesinfecteerd
– Kinderen worden op jonge leeftijd al aangeleerd om hun handen te wassen na het buiten spelen of na het toiletbezoek.
– Ieder kind slaapt in een schoon bed met schoon beddengoed. Na het slapen worden de bedjes verschoont zodat ook het volgende kind in een schoon bed kan slapen.
– Eetstoelen worden na elke maaltijd schoongemaakt
– Maaltijden worden aan tafel genuttigd.
– Het hele huis is voorzien van veiligheidstoepassingen zoals traphekjes, brandmelders, stopcontact beveiliging en keukenkastbeveiliging.
– De GGD en de gastouderbureaus controleren regelmatig op veiligheid en hygiëne

Contact met ouders/verzorgers
Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een overdracht van informatie plaats. Indien gewenst wordt er voor kinderen een schriftje/dagboekje bijgehouden met de belevenissen van de dag en de slaap- en eettijden. Indien u een gesprekje met mij wilt om even uitgebreider over uw kind te praten, dan kunt u dit bij mij aangeven zodat we hier samen een geschikt tijdstip voor kunnen vinden.
Elk jaar is er een uitgebreid kindgesprek over de ontwikkeling van uw kind.
Gedurende de opvang is er altijd een mogelijkheid om te bellen en te vragen hoe het met uw kind gaat.

De zeven R’s
Wij werken met de zeven R’s, deze houden het volgende in:
  Rust: genoeg rust en slaapmomenten
  Regelmaat; vaste activiteiten op vaste momenten en rituelen voor bepaalde activiteiten zoals naar bed gaan en eten.
  Reinheid: letten op hygiëne en de omgeving schoon en netjes houden.
  Ruimte: aandacht voor de inrichting van de ruime en voor de ruimte die het kind nodig heeft voor zijn/haar ontwikkeling.
  Respect: voor het kind en elkaar.
  Reflectie: voortdurend nadenken over het pedagogische beleid en het verbeteren van de kwaliteit.
  Resultaat, tevreden kinderen, ouders en gastouder.

Observatie instrument: dit ben ik!
Buiten het schriftje of dagboekje maken wij gebruik van de observatielijsten: dit ben ik!
Dit ben ik! maakt het gemakkelijk om meer inzicht te geven in de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. Hierbij maakt het ons bewust van het ontwikkelingspatroon van het kind en kunnen we zien hoe het écht met hem/haar gaat waardoor je je ervoor kan zorgen dat hij/zij optimaal kan groeien in zijn/haar ontwikkeling. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op een eigen manier en in een eigen tempo. Bovendien kunnen wij met behulp van Dit ben ik! U als ouders op een eenvoudige manier op de hoogte houden van de ontwikkeling van uw kind. Dat maakt de opvang nog waardevoller.

Thematische werken via Kiki
Kiki voor gastouders is een educatieve aanpak om jonge kinderen in een veilige omgeving te ondersteunen in hun ontwikkeling. Het plezier van het spelen en ontdekken staat hierbij voorop.
We werken met twaalf thema’s, waarbij er dus elke maand gespeeld, geknutseld en gebakken wordt rondom het thema. Tijdens het introductiegesprek kan ik u hier meer over vertellen.

Uitstapjes
Elke dag gaan wij naar buiten als het weer het toe laat. Soms is dit in eigen huis en spelen we lekker in de tuin, Maar andere keren gaan we ook lekker naar het park, de speeltuin of de kinderboerderij.

Betalingsverplichting
Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, zal de opvang per direct gestopt worden tot aan alle betalingsverplichtingen zijn voldaan.

Opzeggen
Indien u de opvang wilt opzeggen geldt hierbij een opzegtermijn van 1 maand.